Markt

Markt

van Hoorebeke richt zich op de professionele gebruiker en houthandel.

Marktaandeel

Het marktaandeel van van Hoorebeke in de houtinvoer in België bedraagt 25% voor gezaagd hout.
 
Zachthout is afkomstig uit Rusland, Scandinavië, Oost-Europa, de Baltische Staten, de Verenigde Staten, Canada en Honduras. 

Hardhout wordt ingevoerd uit Zuidoost-Azië, Brazilië en Afrika. 

van Hoorebeke hanteert een bewuste politiek qua certificatie en milieubeleid. Respect voor het milieu is van primordiaal belang voor van Hoorebeke. Ons hout dat gelabeld is, komt uitsluitend uit bossen die op duurzame wijze beheerd worden.

Afzetgebied

van Hoorebeke verdeelt haar producten op de Belgische en de Europese markt.

Disclaimer Sitemap Webmaster Credits